Nagroda - Przyjazna wieś


2010-10-28

Nagroda za projekt pt. "Rozbudowa infrastruktury turystycznej poprzez budowę i oznakowanie ścieżek pieszo-rowerowych, parku i kładki, poprawiającej dostępność do miejsc przyrodniczych i historycznych w Gmienie Węgierska Górka".

Nagroda - Przyjazna wieś